Home » Aħbarijiet

Category Archives: Aħbarijiet

Arkivji

Merħba lil Fr Ramon u Fr Twanny

Il-bieraħ fis-sede tas-Soċjetà ilqajna lill-Patri Gwardjan u d-direttur spiritwali l-ġdid tal-Arċikonfraternità tas-Santissimu Kurċifiss Fr. Ramon Farrugia OFM, kif ukoll lil Fr Anthony Chircop, Ministru Provinċjali.

F’din il-laqgħa ta’ merħba, il-kumitat wiegħed il-kooperazzjoni totali tiegħu lejn l-ordni, u ġiet ukoll preżentata donazzjoni sabiex tkopri l-ispejjeż kollha relatati mal-proġett siewi tal-erba pjaneti.Wara saret ukoll bibita fejn sirna nafu ftit aktar lil xulxin.

Awguri Fr Ramon u Fr Twanny

La Sollevazione di Cristo fuq TVM2

Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa fuq il-Facebook tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette

Il-Ħadd 5 t’ April, Ħadd il-Palm  

11.00 am – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tal-Friegħi taż-Żebbuġ u l-Quddies Solenni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

1.00pm – Marċi funebri mill-pinna ta’ Mro Dominic Darmanin

5.00pm – Rużarju meditat

5.30pm – “Jesus” – Film fuq il-ħajja ta’ Ġesù skond San Luqa

7.40pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.10pm – Via Sagra Meditata

8.40pm – Talb stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tnejn 6 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “The Epic Journey To The Holy Land” Dokumentarju dwar l-art Imqaddsa
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista ma Fr Charles Vella restawratur

8.50pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.20pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tlieta 7 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “Flight Of Faith” Dokumentarju dwar il-ħajja ta’ Ġesù
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista mal-Istoriku Patri George Aquilina

8.45pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.15pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

l-Erbgħa 8 t’April – L-Erbgħa tat-Tniebri

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm –  Intervista mar-Reffiegħa tal-Monument għas-sena 2011

Fis-7.15pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia

Fis-7.45pm – Il-Kunċert tat-Tniebri – Żewġ siegħat ta’ Marċi Funebri mill- Arkivji ta’ La Valette

Fid-9.45pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Il-Ħamis 9 t’April – Ħamis ix-Xirka

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà
7.00pm – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies Solenni u Adorazzjoni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

8.30pm – La Sollevazzione di Cristo – Kunċert ta’ Marċi funebri li ġie mtellgħa s-sena li għaddiet taħt id-direzzjoni ta’ Mro Antonino Oddo

10.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku f’Ruma

Il-Ġimgħa 10 t’ April – Il- Ġimgħa l-Kbira

11.30am – Rużarju Meditat

11.55am – Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Fuq stil Gregorjan
12.15pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2018

1.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku flimkien maż-żgħażagħ fi Krakovja

3.10pm – Kant Gregorjan
3.30pm – Live streaming tal-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

5.00pm – Siegħa marċi Funebri mill- Arkivji tas-Soċietà

6.00pm – Ħsieb Minn Fr Victor Paul Farrugia
6.30pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2019

7.25pm – Parti mill-Film Jesus Of Nazareth

9.15pm- Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Is-Sibt 11 t’ April – Sibt il-Għid

6.00pm – Rużarju Meditat

6.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

7.00pm – Intervista ma James Brincat fuq it-Tradizzjoni Lhudija

8.00pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia
8.30pm – Live streaming Vġili solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

Il-Ħadd 12 t’April – Ħadd il-Għid

9.30am – Rużarju Meditat

10.00am – Siegħa ta’ Marċi Valzi

11.00am – Live streaming Quddiesa solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

11.55am – Talba fuq stil Taizé

12.00pm – Siegħa ta’ Marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċietà

‘Omaggio A Giuseppe Verdi’ fuq TVM2

L-Erbgħa 4 ta’ Frar fid-9.30pm TVM se jxandar il-kunċert ‘Omaggio a Giuseppe Verdi’ mis-Società Filarmonica Nazionale La Valette mat-Tenur Kaludi Kaludov u s-Sopran Anna Dytry

Pussess tal-Arċipriet il-ġdid

Nhar is-Sibt li għadda s-Società Filarmonca Nazionale La Valette ħadet sehem fil-pussess tal-Arċipriet il-ġdid tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Kan. David Cilia billi akkumpanjatu mill-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu sal-Kolleġġjata.

L-Istorja tas-Società fuq il-Malta Independent on Sunday

Tifħir għall-Kunċert Omaggio a Verdi fuq il-Malta Independent

Quddiesa ta’ Ringrazzjament

Dalgħodu saret Quddiesa ta’ Ringrazzjament b’suffraġju għal ruħ il-membri mejtin f’għeluq il-Festi tal-145 anniversarju mill-Fondazzjoni fis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu.

Is-Surmast Dominic Darmanin

Mro. Dominic Darmanin twieled il-Belt Valletta f’Mejju tal-1962. Beda l-istudji mużikali tiegħu fl-età ta’ 9 snin fl-iskola tas-Sależjani St Patrick’s f’Tas-Sliema u fl-iskola tal-mużika Johann Strauss. Tgħallem it-trumbun taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Anthony Zammit u aktar tard, taħt il-gwida ta’ Mro. Paul Borg fejn akkwista tliet diplomi: ALCM, LLCM u FLCM. Studja l-armonija u l-kuntrapunt għand il-mibki Mro. Carmelo Pace u għand il-Profs. Charles Zammit fejn iggradwa bid-diploma A.Mus.LCM.

Għallem f’diversi baned Maltin u Għawdxin sakemm fl-1993 inħatar Surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan. Huwa waqqaf il-Pinto Brass Band kif ukoll inawgura l-ewwel sensiela ta’ Kunċerti Sinfoniċi. Ħadem għal seba’ snin bħala mużiċist mal-Orkestra tat-Teatru Manoel.

Kompożitur ta’ diversi marċi għall-banda kemm brijużi u kemm funebri. Kiteb ukoll sensiela ta’ xogħlijiet klassiċi għall-banda.

Fl-1 ta’ Jannar 2008 inħatar Surmast Direttur tas-Soċietà Filarmonika Nazionale La Valette wara li għamel 29 sena bħala mużiċist tal-banda La Valette.

Kaludi Kaludov u Anna Dytry jżuru postijiet ta’ interess storiku fil-Belt Valletta

Dalgħodu, it-Tenur Kaludi Kaludov u Soprana Anna Dytry, li huma l-mistednin speċjali għall-kunċert ta’ nhar is-Sibt Omaggio A Giuseppe Verdi, kellhom iċ-ċans sabiex iżuru, il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Palazz tal-President u l-Armerija tal-istess Palazz. Kemm it-tenur kif ukoll is-soprana baqgħu impressjonati bil-ġmiel ta’ dawn il-postijiet, u wrew interess fl-istorja sabiħa tal-gżejjer tagħna.

Waqt din il-mawra kien hemm jakkumpanjaw lil dawn il-mistiedna speċjali, iċ-Chairperson tal-PBS Dr Tonio Portughese, kif ukoll id-Direttur tal-Bar u l-Assistant Direttur Ġenerali, is-Sur Michael Borg.

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30
%d bloggers like this: