Home » Avviżi

Category Archives: Avviżi

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Jacob de Haan f’Malta fis-16 ta’ Marzu biex jidderieġi s-Societa Fil. Naz. La Valette

Wara s-suċċess miksub bil-kunċert ta’ Maestro Mons. Marco Frisina f’Novembru li għadda, is-Società Filarmonica Nazionale La Valette, ħabbret it-tieni kunċert b’kompożitur ta’ fama internazzjonali Jacob de Haan. Għalhekk is-sena 2024 se tkun sena mimlija b’avvenimenti li se jkomplu jiktbu l-istorja tad-deheb ta’ din is-soċjetà.

F’attività li saret is-Sibt filgħodu il-President Jonathan Grima ħabbar lill-membri preżenti l-kunċert se jsir fis-16 ta’ Marzu 2024 fit-8pm fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl l-Imdina.

Il-kompożitur Olandiż Jacob De Haan flimkien mal-Banda tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette ser itellgħu il-kunċert ‘Missa Brevis’.

Il-Kompożitur Jacob De Haan twieled fit-28 ta’ Marzu tal-1959 f’Heerenveen, l-Olanda. De Haan huwa wieħed mill-aktar kompożituri bandistiċi popolari ta’ żmienna.

Huwa ħadem id f’id mad-dar ta’ pubblikazzjoni Olandiża De Haske fuq numru ta’ kompożizzjonijiet u arranġamenti għal diversi line-ups.

Il-kompożizzjonijiet ta’ De Haan, b’bosta minnhom miktuba fuq kummissjoni, huma magħrufa mad-dinja kollha, speċjalment dawk ix-xogħlijiet li huma bbażżati fuq stil li jixbaħ l-istil użat f’diversi soundtracks ta’ films.

Ix-xogħlijiet tiegħu għall-banda jvarjaw minn kunċerti li huma teknIkament diffiċli għal xogħlijiet aktar qosra, kompożizzjoniijet oħra għal tfal, musica da camera kif ukoll marċi serji. Huwa ħadem ukoll għadd ta’ arranġamenti ta’ xogħlijiet klassiċi u korali.

De Haan studja l-mużika u l-orgni f’The Music Academy f’Leeuwarden. Sussgwentament, insibuh jgħallem lill-istudenti fl-istess konservatorju b’mod speċjali fit-tekinka tal-arranġamenti. Fl-2003 huwa ingħata premju għax-xogħlijiet tiegħu minn The Frisian regional broadcasting company.

Is-surmast Jacob De Haan jkun spiss mitlub jidderieġi x-xogħlijiet tiegħu, mhux biss fl-Ewropa iżda anke ġewwa l-Awstralja u l-Istati Uniti, kif ukoll minn żmien għal żmien huwa jservi bħala membru tal-ġurija f’kompetizzjoniijet internazzjonali. De Haan jieħu sehem ukoll f’diversi workshops b’mod speċjali dawk li jittellgħu f’ The Bavarian Music Acadamy ġewwa l-Ġermanja.

Fil-kunċert tas-16 ta’ Marzu se jieħdu sehem ukoll is-Sopran Rosabelle Bianchi, il-Baritonu Louis Andrew Cassar kif ukoll il-vjolonist George Curmi, l-Pusé.

Il-biljetti għal din l-attività jinkisbu kemm mis-Sede tas-Soċjetà kif ukoll mis-sit showshappening.com.

Ara l-Kunċert Apostolo delle Genti

Għal dawk li ma attendewx għall-kunċert Apostolo delle Genti ta’ Mons Marco Frisina, issa għandhom iċ-ċans jaraw u jisimgħu dan il-kunċert grazzi għal NET Television li xandar dan il-kunċert nhar il-Ħadd.Minn hawn nawguraw lill-mużiċisti kollha li taw u għadhom jagħtu servizz lill-Banda tagħna!

Agħfas hawn biex tarah

Magia di Operette

Il-Bijografija ta’ Mro Cardenio Botti

Il-Bijografija Ta' Mro Cardenio Botti

Il-Bijografija Ta' Mro Cardenio Botti

Posted by Societa Filarmonica Nazionale La Valette – A.D. 1874 on Thursday, August 25, 2022

Rigal lill-istitut tat-tfal Angela House

Bħala parti mill-festi tal-147 Sena Anniversarju mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, il-President flimkien mal-Kumitat tal-istess soċjetà ddeċieda li jkun hu li jagħti rigal lil min huwa verament fil-bżonn. Għalekk ġie deċiż li nhar is-Sibt 23 t’ Ottubru 2021, issir żjara fl-istitut tat-tfal Angela House fi Gwardamanġa, li jieħdu ħsiebha s-sorijiet tal-Ursolini. Waqt din iż-żjara, li fiha stajna naraw il-ħidma li ta’ kuljum issir b’tant imħabba mill-istess sorijiet, il-President flimkien ma’ membri tal-kumitat, irringrazzjaw lis-sorijiet tal-Ursolini għax-xogħol tagħhom, u ppreżentawlom donazzjoni ta’ diversi prodotti, sabiex jgħinu ftit lil din il-kawża ġusta.

Tali għotja ma setgħet qatt tkun possibli jekk mhux bl-għajnuna ta’ Nectar Ltd, Strand Palace Agencies Ltd, C. Camilleri & Sons Ltd, u Bonnici Press, li minn qalbna nirringrazzjawhom tal-għajnuna kbira tagħhom.

Tqegħid ta’ fjuri u programm ta’ trażmissjonijiet Vitwali

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-147 sena anniversarju mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, il-President u l-membri tal-Kumitat Ċentrali nhar it-Tlieta 19 ta’ Ottubru 2021, qegħdu kuruni tal-fjuri fuq il-monument tal-Gran Mastru La Valette, kif ukoll mal-lapida li tfakkar fejn għex il-fundatur tas-Società.

Barra dan fuq Facebook page tas-Soċietà stajna ngawdu diversi trasmissjonijiet virtwali li min jixtieq jista’ jibqa’ jgawdihom permezz ta’ playlist li ġiet maħluqa fl-istess paġna. Ta’ dan nixtiequ nirringrazzjaw lil Carl Farrugia tad-digitizing tar-ritratti u l-qari tal-provi, lil Radio City 98FM tar-recordings, lill-qarrejja Dennis Caruana u Glen Attard, u lil Daniel Mangion li ħa ħsieb joħloq il-programmi u l-editing.

Tournament tat-table football u quddies fl-okkażjoni tal-147 sena mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz La Valetta

Bħala parti mill-attivitajiet li jimmarkaw il-147 anniversarju mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, saru żewġ attivitajiet li nistgħu ngħidu li kienu ta’ suċċess kbir.

L-ewwel attività kienet dik tat-Table Football. Din l-attivita saret b’kollaborazzjoani mal-Malta Table Football Sport Association. Għal din l-attività li saret fis-swali tas-sede tas-soċjetà attendew diversi dilettanti ta’ dan l-isport lokali u dan jawgura tajjeb sabiex tali attività tibda tkun fil-kalendarju tas-soċjetà.

It-tieni attività kienet quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla ta’ dawn il-147 sena tas-Soc. Fil. Naz. La Valette. Din il-quddies saret fil-Kolleġġjata Insinji ta’ San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali immexxi minn Mro Andre Paul Huber. Il-Quddies kienet immexija mid-direttur spiritwali tas-Soċjetà Fr Victor Paul Farrugia, u kkonċelebraw miegħu l-Arċipriet tal-Kolleġġjata, il-Kan. Fr David John Cilia u l-Kan. Fr David Torpiano. Fl-aħħar tal-quddies il-President tas-Soċjetà Jonathan Grima ppreżenta donazzjoni lill-Arċipriet tal-Kolleġġjata, għad-diversi xogħolijiet li qed isiru fil-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu.

Lejla Maltija – Is-Sibt 4 ta’ Settembru

Programm ta’ trażmissjonijiet virtwali għall-Ġimgħa Mqaddsa 2021 fuq il-paġna ta’ Facebook tas-Soc. Fil. Naz. La Valette

Il- Ħadd 28 ta’ Marzu 2021 – Ħadd il-Palm

11.00am – Quddiesa solenni ta’ Ħadd il-Palm – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta

It-Tnejn 29 ta’ Marzu 2021

5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia l-1 parti
6.40pm – Karattri – l-1 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji l-1 Parti

It-Tlieta 30 ta’ Marzu 2021

5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia t-2 parti
6.40pm – Karattri – It-2 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji t-2 Parti

L-Erbgħa 31 ta’ Marzu 2021 – L-Erbgħa tat-Tniebri

5.25pm – Il-Mewt tar-Re – Poeżija għal żmien ir-Randan
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia t-3 parti
6.40pm – Karattri – It-3 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji t-3 Parti

Il-Ħamis l-1 t’ April 2021 – Ħamis ix-Xirka

4.10pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji r-4 Parti
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia r-4 parti
6.40pm – Ċelebrazzjoni tal-Aħħar Ikla tal-Mulej – Li tmexxiet mill-E.T. l-Arċisqof Charles. J. Scicluna nhar il-Ħamis 9 t’ April 2020
7.50pm – Karattri – Ir-4 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
8.50pm – Is-Seba’ waqfiet ta’ Ġesù – Mument ta’ Talb u Riflessjoni
9.50pm – Via Crucis – li saret minn Papa Franġisku fid-9 t’April 2020
11.30pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji il-5 Parti

Il-Ġimgħa 2 t’April 2021 – Il-Ġimgħa l-Kbira

8.00am – In manus tuas – Talb Meditat stil Taizé
8.45am – Ħallu t-tfal iż-żgħar jiġu għandi – Film dwar il-ħajja ta’ Ġesù għat-tfal
10.15Am – Passsio Domini Secundum Ioannem – Il-Qari tal-Passjoni skont San Ġwann
10.55am – Urbi et orbe – minn Papa Franġisku li sar nhar fis-27 ta’ Marzu 2021
11.55am – La Sollevazione di Cristo – Kunċert mis-Soc. Fil. Naz. La Valette. Jidderieġi Mro Antonino Oddo
1.40pm –  In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji is-6 Parti
3.00pm – L-Azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej – Li Tmexxiet mill-E.T. l-Arċisqof Charles. J. Scicluna nhar il-Ġimgha 10 t’ April 2020
4.10pm – La Crucifixión de Cristo – Filmati u Marċi Funebri mill-Guatemala
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia l-5 parti
6.50pm – O Croce Nostra Speranza – Filmat tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tas-sena 2019 flimkien ma’ mużika ta’ Mons Marco Frisina
7.35pm – Karattri – Il-5 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
8.30pm – Jesus – Film dwar il-ħajja ta’ Ġesù
10.50pm – Mużika mill-Films

Is-Sibt 3 t’April 2021 – Sibt il-Għid

8.45am – Talb ta’ Filgħodu
9.00am – The Well – Dramm tal-Passjoni
11.20am – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji s-7 Parti
12.40pm – Rex Iudaeorum – Dokumentarju
8.30pm – Il- Vġili tal-Għid – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta

Il-Ħadd 4 t’April 2021 – Ħadd il-Għid

11.00am – Quddiesa tal-Għid – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta
12.00pm – Christus Vincit – Sett ta’ Marċi Valzi
6.00pm – Viva Kristu Rxoxt – Marċi brijjużi mill-Arkivji tas-Soċjetà

Skeda Speċjali għall-Ġimgħa Mqaddsa fuq Radio City 98FM

%d bloggers like this: