Arkivji

L-Aħħar Aħbarijiet

Messaġġ mis-Sur Jonathan Paul Grima

President

Merħba,

Nilqgħak fis-sit elettroniku uffiċjali tas-Societa Filarmonica Nazionale La Valette, Societa bi storja kbira u b’suċċessi kbar f’Malta u lil hinn minn xtutna.

L-għan prinċipali ta’ din is-Societa minn dejjem kien li tiġi fformata Banda biex tagħti kontribut dirett fil-Festa tal-Appostlu Missierna San Pawl kif ukoll li trawwem żgħażagħ fit-tagħlim tal-Mużika mingħajr l-ebda ħlas biex il-Banda tas-Societa tkompli tiġedded.

Għaldaqstant nistiednek biex tidħol fis-sezzjonijiet ta’ dan is-sit elettroniku biex tapprezza l-istorja ta’ din is-Societa u x’għamlu dawk ta’ qabilna biex isem is-Societa tagħna jinsab fejn hu llum kif ukoll biex tieħu idea ta’ x’faċilitajiet toffri din is-Societa.

Jonathan Paul Grima

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30
%d bloggers like this: