+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

L-Aħħar Aħbarijiet

Avviżi

Magia di Operette

Read More
Aħbarijiet

Dokumentarju dwar ir-rebħa ta’ Como

Dokumentarju dwar ir-rebħa ta’ ComoDokumentarju dwar ir-rebħa ta’ ComoPosted by Societa Filarmonica Nazionale La Valette - A.D. 1874 on Thursday,...
Read More
Avviżi

Il-Bijografija ta’ Mro Cardenio Botti

Il-Bijografija Ta' Mro Cardenio BottiIl-Bijografija Ta' Mro Cardenio BottiPosted by Societa Filarmonica Nazionale La Valette - A.D. 1874 on Thursday,...
Read More
Aħbarijiet

Imfakkar il-95 sena mir-rebħa ta’ Como

Ritratti mill-marċ brijjuż li sar nhar is-Sibt 27 t'Awwissu fit-toroq tal-Belt Kapitali biex flimkien fakkarna l-kisba tal-banda La Valette f'Como...
Read More
Aħbarijiet Avviżi

Rigal lill-istitut tat-tfal Angela House

Bħala parti mill-festi tal-147 Sena Anniversarju mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, il-President flimkien mal-Kumitat tal-istess soċjetà ddeċieda li jkun...
Read More

Messaġġ  mill-President is-Sur Jonathan Paul Grima

Nilqgħak fis-sit elettroniku uffiċjali tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette, Società bi storja kbira u b’suċċessi kbar f’Malta u lil hinn minn xtutna.

L-għan prinċipali ta’ din is-Società minn dejjem kien li tiġi ffurmata Banda biex tagħti kontribut dirett fil-Festa f’ġieħ in-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl, kif ukoll li trawwem żgħażagħ fit-tagħlim tal-mużika mingħajr l-ebda ħlas biex il-Banda tas-Società tkompli tikber u tiġġedded.

Dan l-aħħar bħala Società ħdimna bis-sħiħ sabiex, apparti li nġeddu, insebbħu u nħarsu dak li għandna, naraw ukoll kif nistgħu nwasslu u nkabbru aktar l-isem tas-Società tagħna, issa li qed inħarsu ‘l quddiem lejn l-anniversarju tal-150 sena mit-twaqqif tal-banda tagħna. Kien għahlekk li ħdimna sabiex nagħtu l-ħajja il-profil tagħna ta’ Facebook u Youtube, ħloqna wkoll paġna fuq Spotify sabiex dak li jkun jista’ jisma’ diversi marċi, iżda wkoll ħloqna website ġdida, b’ħafna informazzjoni, storja, avviżi mis-Società, kif ukoll post sabiex intom tkunu tistgħu tikkuntatjawna u tagħtuna l-ideat tagħkom. Barra dan grazzi wkoll għal Radio City 98FM, li qiegħed ixandar 24 siegħa kuljum mis-sede tas-Società tagħna, minn din il-website tistgħu wkoll issegwu l-istazzjon tar-Radju, b’varjetà kbira ta’ programmi li diversi minnhom huma mtella’ mill-membri tas-Società tagħna.

Viva l-Banda tagħna
Siam de la Valette

Jonathan Paul Grima
President

%d bloggers like this: