Home » Amministrazzjoni u Kummissjonijiet

Arkivji

Amministrazzjoni u Kummissjonijiet

Kumitat tas-Soċjeta Filarmonika Nazzjonali La Valette 2019/2020

President Sur Jonathan Grima
Viċi President Sur Lino Bartolo
SegretarjuSur Daniel Mangion
KaxxierSur Glen Attard
Direttur ĠeneraliSur Emi Bonnici
Direttur tal-BilliardSur Simon Farrugia
Direttur tal-BarSur Michael Borg
Delegat tal-BandaSur Simon Farrugia
ArkivistaSur Vincent Farrugia
Assistent SegretarjuSur Emmanuel Caruana
Assistent KaxxierSur Emi Bonnici
Assistent Direttur tal-BilliardSur Carol Muscat
Assistent Direttur Ġenerali Sur Michael Borg
Direttur Sala LetturaSur Frans Mintoff
MembruSur Anton Cassar
Direttur SpiritwaliFr Victor Paul Farrugia
Surmast DiretturMro Dominic Darmanin
Assistent Surmast DiretturMro James Chappell
Għalliem tal-Iskola tal-MużikaMro Shaun Scicluna
Assistent fil-BandaSur Chris Vella

Kummissjoni Banda

Michael Borg Emmanuel Billy Caruana
Vince Farrugia Ray Zahra
Joe Micallef

Kummissjoni Reliġjuża

Fr Victor Paul FarrugiaGeorge Farrugia
Anton CassarNazzareno Harber
Dennis Caruana

Kummissjoni Finanzi

Marco Grech Vince Mintoff
John Mizzi

Kummissjoni Statut

Charlie Mangion Marcell Zammit Marmara
Edward Bonello Raymond Zammit
John Mizzi

Bord Editorjali

Fr Victor Paul Farrugia Stephen Baldacchino
Carl Farrugia Joseph Chetcuti

Kummissjoni Żgħażagħ

Carl FarrugiaJohn Farrugia

Kummissjoni Festini

Anthony Pace Joseph Farrugia
Michael BorgLino Bondin
Nazzareno Harber
+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30
%d bloggers like this: