Home » Amministrazzjoni u Kummissjonijiet

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Amministrazzjoni u Kummissjonijiet

Kumitat tas-Soċjeta Filarmonika Nazzjonali La Valette 2021/2024

President Sur Jonathan Grima
Viċi President Sur Lino Bartolo
SegretarjuSur Vincent Farrugia
KaxxierSur Glen Attard
Direttur ĠeneraliSur Emi Bonnici
Direttur tal-BilliardSur Simon Farrugia
Direttur tal-BarSur Michael Borg
Delegat tal-BandaSur Simon Farrugia
Assistent Segretarju / PRO Sur Mario Fenech
Kordinatur FestiSur Alan Xerri
Assistent KaxxierSur Emmanuel Caruana
Assistent Direttur tal-BilliardSur Joseph Cremona
Assistent Direttur Ġenerali Sur Michael Borg
Direttur tas-SwaliSur Raymond Zahra
ArkivistaSur Raymond Zahra
Direttur SpiritwaliFr Victor Paul Farrugia
Surmast DiretturMro Dominic Darmanin
Assistent Surmast DiretturMro James Chappell
Għalliem tal-Iskola tal-MużikaMro Shaun Scicluna

Kummissjoni Banda

Simon Farrugia (Delegat Banda)Ray Zahra (Arkivista)
Mario FenechMichael Borg
Gilbert FarrugiaPaul Mifsud
Jonathan Grima

Kummissjoni Reliġjuża

Fr Victor Paul FarrugiaCan David Torpiano
Fr Ramon Farrugia OFMTony Cassar
Dennis Caruana George Farrugia
Vincent CamilleriVincent Farrugia Lauri

Kummissjoni Finanzi

Marco Grech Vince Mintoff
Emanuel CaruanaMario Meli
Gilbert FarrugiaGlen Attard

Kummissjoni Statut

Charlie Mangion Marcel Zammit Marmara
Nutar Marco Farrugia Vince Farrugia Lauri

Bord Editorjali

Hector BrunoSaviour Cutajar
Joe ChecutiYendrick Cioffi
Daniel MangionCarl Farrugia
Mario Fenech

Kummissjoni Żgħażagħ

Gianluca MangionPaul Bone
Kareem SpiteriSean Mifsud
John FarrugiaHayden Sciberras
Philip CamilleriGlen Attard
Paulette Galea

Kummissjoni Festini/Attivitajiet

Joseph Farrugia Michael Borg
Albert MintoffAnthony Pace
Joseph CremonaPhilip Camilleri

Kummissjoni Kultura

Mario FenechRay Zahra
Saviour CutajarAlan Xerri
Jonathan GrimaRobert Bartolo

Kummissjoni Media

Daniel MangionCharles Zammit
Chris BonelloPawlu Mizzi
Carl FarrugiaAnthony Bonello
Lino Bartolo

Kummissjoni Nisa

Erica CarbonaroJosephine Camilleri
Lorenza DimechNatasha Meli
Eileen AgiusCarmen Mintoff
Mariella Zammit

N.B. F’kull kummissjoni jkun hemm l-uffiċjali tal-Kumitat: President, Segretarju, Viċi President, Kaxxier u Direttur Ġenerali.