Home » Avviżi (Page 2)

Category Archives: Avviżi

Arkivji

Ċelebrazzjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali tal-Arċipriet il-ġdid, il-Kan. David Cilia

Il-Banda tas-Società La Valette ser takkumpanja b’marċi l-korteo li ser iwassal lill-Arċipriet il-Ġdid, tal-Kolleġġjata Insinji ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta, il-Kanonku David Cilia, nhar is-Sibt 18 ta’ Jannar, propju f’Jum il-Pussess tal-istess Arċipriet.

Dan il-korteo jibda mill-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta fil-4.45pm. Inħeġġukom tattendu sabiex nagħtu merħba xierqa lill-Arċipriet il-ġdid.

Ad Multos Annos Arċipriet

Programm ta’ attivitajiet u ċelebrazzjonijiet mis-Soc. Fil. Naz La Valette, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Pawl, fil-Belt Valletta

Il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2020 – Kunċert Ġenerali
8.00pm Kunċert Ġenerali ta’ marċi fis-sede tas-Società.

Is-Sibt l-1 ta’ Frar 2020 – Servizz tal-Banda waqt il-festa tat-tfal
10.00am Marċ mill-Banda tas-Soċjetà La Valette minn quddiem il-Kolleġġjata Insinji u Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu fi Triq San Pawl fost briju tat-tfal preżenti. F’każ ta’ maltemp din l-attività tiġi posposta għat-8 ta’ Frar.

Il-Ħadd 2 ta’ Frar 2020 – Riċeviment tal-Festa u ftuħ tas-sena mużikali
7.00pm Riċeviment tal-festa fis-sede tas-Società. Waqt dan l-avveniment ser ikollna wkoll magħna l-banda tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta.

Il-Ħamis 6 ta’ Frar 2020 – Brass Band
8.30pm Kunċert ta’ Brass Band b‘kollaborazzjoni mal-Għaqda tal-Pawlini fis-sede tas-Società. Din l-attività tinkludi mużika leġġera u briju mill-partitarji u segwaċi tal-Banda tagħna u s-sorpriżi ma jonqsux.

Is-Sibt 8 ta’ Frar 2020 – Marċi Brijużi fis-sede tas-Società u Ikla tal-festa bejn il-Pawlini
11.00am Piccola Banda magħmula minn mużiċisti tal-Banda tagħna fis-sede tas-Società, sabiex tferraħ lil dawk preżenti b’marċi brijjużi. Wara ser tiġi organizzata ikla bejn il-Pawlini fl-istess sede tas-Società

Il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020 (Filgħodu) – Lejlet il-Festa – Banda Mistiedna
11.00am Il-Banda tas-Soċjetà Filarmonika Sliema se tferraħ lil dawk preżenti b’marċi brijjużi fis-sede tas-Società.

Il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020 (Filgħaxija) – Il-Marċ tradizzjonali ta’ Lejlet il-Festa
6.45pm Il-Banda tas-Società, ser tibda marċ minn quddiem is-sede tal-istess Società. Hekk kif il-banda tas-Società tasal fi Triq San Pawl ser tingħaqad magħha l-Banda Beland taż-Żejtun u jitkompla l-marċ sa ħdejn il-Qampiena fi Triq il-Mediterran.

It-Tnejn 10 ta’ Frar 2020 – Jum Il-Festa – Il-Marċ tradizzjonali tas-Siegħa
1.00pm Il-banda tas-Società ser tesegwixxi repertorju ta’ marċi brijużi waqt il-Marċ tradizzjonali u tant mistenni ‘Tas-Siegħa’ fost briju tal-partitarji. Il-marċ jilħaq il-qofol tiegħu għall-ħabta tat-3.00pm hekk kif jasal fil-bidu ta’ Triq San Pawl.

Attivitajiet tal-Milied

21 ta’ Diċembru 2019 – Finali tal-Kompetizzjoni Presidents Cup tal-Isnooker.

Il-Finali tal-Presidents Cup ser tibda fid-9.00am, u fil-11.00am issir riċeviment li fih ikun hemm il-preżentazzjoni tat-trofew lir-rebbieħ. Biljetti għal dan ir-riċeviment jistgħu jinkisbu mingħand il-markaturi sad-19 ta’ Diċembru. Fil-11.15am fis-sede tas-Soċjetà ser ikollna 6 piece brass band tallegra b’mużika tal-Milied lin-nies preżenti.

22 ta’ Diċembru 2019 – Rigal li Jibqa’

Din is-sena is-Soċjetà ddeċidiet li tagħmel attività diversa mis-soltu. Żmien il-Milied huwa żmien ta’ ferħ, iżda mhux għal kulħadd. Differenti minn tfal oħra, tfal li jgħixu fi stitut isibu żmien il-Milied bħala żmien diffiċli u li possibilment fih iħossu aktar is-solitudni. Għaldaqstant din is-sena ġie deċiż li ser issir żjara f’istitut tat-tfal u waqt li nqattgħu ftit ħin ma’ dawn it-tfal ser jiġu preżentati wkoll xi rigali.

28 ta’ Diċembru 2019 – Brass Band fis-Sede tas-Soċjetaà u Christmas Buffet Dinner fil-MonteKristo Estate

Nhar is-Sibt 28 ta’ Diċembru fl-10.30am fis-sede tas-Soċjetà ser ikollna brass band tallegrana, b’mużika diversa fosthom marċi. Fis-7.30pm imbaghad ser isir Christmas Buffet Dinner b’2 siegħat open bar (jinkludi birra, inbid, soft drinks u ilma) f’MonteKristo Estate għal prezz ta €26. Booking jista’ jsir billi tkellmu lil xi membru tal-kumitat jew billi tkellmu lill-markaturi.

31 ta’ Diċembru 2019 – Nineteen 2 Twenty Celebration

Lejlet is-sena il-ġdida fis-sede tas-soċjetà ser ikollna brass band mill-10.30pm ‘l quddiem u flimkien niċċelebraw il-bidu ta’ sena ġdida flimkien.

4 ta’ Jannar 2020 – Rigal tal-Ħajja

Il-Milied vera li jkun għadda, però qatt mhu tard wisq biex tagħti rigal, speċjalment ir-rigal tal-ħajja. Le dan mhux ser jiswilek flus imma jiswa daqs l-ifjen deheb. Nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar 2019 sejrin nagħtu d-demm bħala soċjetà. Għaldaqstant jekk int tixtieq tikkontribwixxi f’dan ir-rigal tista’ tinkiteb għal din l-attività billi tkellem lil xi membru tal-kumitat jew billi tinkitbu għand il-markaturi.

Il-festa ta’ Santa Ċeċilja

Illum, 22 ta’ Novembru, niċċelebraw il-festa ta’ Santa Ċeċilja, Martri, patruna tal-Mużiċisti. Fis-sede tas-Soċjetà tagħna wieħed jista’ jsib pittura mill-isbaħ ta’ din il-qaddisa.

Imma min kienet Santa Ċeċilja?

Santa Ċeċilja, li għexet fit-tieni seklu wara Kristu, hija waħda mill-aktar martri magħrufa, tant li barra Marija Omm Ġesù, hija waħda mis-7 qaddisin nisa li jissemmew fil-Litanija tal-Qaddisin. Santa Ċeċilja kienet imwielda f’familja nobbli u kienet miżżewġa lil Valerjanu. Valerjanu u ħuh kienu kkonvertew għall-Kristjaneżmu permezz ta’ Ċeċilja. Kienet magħrufa ħafna għall-imħabba li kellha lejn il-mużika u kif permezz tal-mużika kienet tfaħħar lil Alla. Frott it-twemmin Kristjan, Ċeċilja, Valerjanu u ħuh ingħataw il-martirju fuq ordni tal-prefett Turcius Almachius. Hija kienet midfuna fil-Katakombi ta’ San Kallistu, iżda wara is-sarkofagu tagħha ġie ripożizzjonat ġol-Knisja dedikata lill-istess Santa Ċeċilja fi Trastevere.

Ta’ min isemmi wkoll li meta fetħu l-qabar tagħha fl-1599, il-ġisem tagħha kien għadu intatt.

Omaggio a Giuseppe Verdi Fuljett

Verdi-Booklet-full-low-rez

Niżżlu minn hawn: http://bandalavalette.org/wp-content/uploads/2019/11/Verdi-Booklet-full-low-rez.pdf

Mumenti mill-Kunċert Omaggio A Giuseppe Verdi

Kaludi u Anna jżuru l-Forti Sant’Anġlu

Wara li lbieraħ it-Tenur Kaludi Kaludov u s-Sopran Anna Dytry, li huma l-mistednin speċjali għall-kunċert ta’ nhar is-Sibt Omaggio a Giuseppe Verdi, baqgħu impressjonati bil-ġmiel tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Palazz tal-President u l-Armerija tal-istess Palazz, illum kellhom mawra oħra f’wirt storiku ieħor, il-Forti Sant’Anġlu. Appart l-veduta ferm sabiħa tal-Port il-Kbir kemm it-tenur kif ukoll is-sopran baqgħu impressjonati bl-istorja tal-Assedju tal-1565. Wara dan huma qasmu lura lejn il-Belt Kapitali bil-lanċa u komplew jitpaxxew bil-ġmiel tal-Port il-Kbir mill-ġonna tal-Barrakka ta’ Fuq.

Waqt din il-mawra kien hemm jakkumpanja lil dawn il-mistiedna speċjali, id-Direttur tal-Bar u l-Assistant Direttur Ġenerali, is-Sur Michael Borg.

Is-Surmast Dominic Darmanin

Mro. Dominic Darmanin twieled il-Belt Valletta f’Mejju tal-1962. Beda l-istudji mużikali tiegħu fl-età ta’ 9 snin fl-iskola tas-Sależjani St Patrick’s f’Tas-Sliema u fl-iskola tal-mużika Johann Strauss. Tgħallem it-trumbun taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Anthony Zammit u aktar tard, taħt il-gwida ta’ Mro. Paul Borg fejn akkwista tliet diplomi: ALCM, LLCM u FLCM. Studja l-armonija u l-kuntrapunt għand il-mibki Mro. Carmelo Pace u għand il-Profs. Charles Zammit fejn iggradwa bid-diploma A.Mus.LCM.

Għallem f’diversi baned Maltin u Għawdxin sakemm fl-1993 inħatar Surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan. Huwa waqqaf il-Pinto Brass Band kif ukoll inawgura l-ewwel sensiela ta’ Kunċerti Sinfoniċi. Ħadem għal seba’ snin bħala mużiċist mal-Orkestra tat-Teatru Manoel.

Kompożitur ta’ diversi marċi għall-banda kemm brijużi u kemm funebri. Kiteb ukoll sensiela ta’ xogħlijiet klassiċi għall-banda.

Fl-1 ta’ Jannar 2008 inħatar Surmast Direttur tas-Soċietà Filarmonika Nazionale La Valette wara li għamel 29 sena bħala mużiċist tal-banda La Valette.

Omaggio a Giuseppe Verdi – Waqtiet mill-provi

It-Tenur Kaludi Kaludov

Kaludi Kaludov huwa tenur internazzjonali Bulgaru li kanta f’diversi teatri tal-opra fosthom La Scala ta’ Milan, f’Genova, Pariġi, Buenos Aires, Chicago, Huston u Vjenna fost l-oħrajn.

Huwa wera l-kapaċità tiegħu meta s-Surmast Zubin Mehta stiednu bħala Radames f’kunċerti tal-Aida mal-Filarmonika ta’ Iżrael.

It-tenur ikkollabora ma’ diversi artisti internazzjonali fosthom Mirella Freni, Cheryl Studer, Placido Domingo, Piero Capuccili, Nicolai Ghiaurov, Renato Bruson u Sherill Milnes u taħt id-direzzjoni ta’ diversi surmastrijiet fosthom Claudio Abbado, Riccardo Muti u Fabio Luisi.

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30
%d bloggers like this: