Home » Aħbarijiet » Programm ta’ trażmissjonijiet virtwali għall-Ġimgħa Mqaddsa 2021 fuq il-paġna ta’ Facebook tas-Soc. Fil. Naz. La Valette

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Programm ta’ trażmissjonijiet virtwali għall-Ġimgħa Mqaddsa 2021 fuq il-paġna ta’ Facebook tas-Soc. Fil. Naz. La Valette

Il- Ħadd 28 ta’ Marzu 2021 – Ħadd il-Palm

11.00am – Quddiesa solenni ta’ Ħadd il-Palm – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta

It-Tnejn 29 ta’ Marzu 2021

5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia l-1 parti
6.40pm – Karattri – l-1 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji l-1 Parti

It-Tlieta 30 ta’ Marzu 2021

5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia t-2 parti
6.40pm – Karattri – It-2 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji t-2 Parti

L-Erbgħa 31 ta’ Marzu 2021 – L-Erbgħa tat-Tniebri

5.25pm – Il-Mewt tar-Re – Poeżija għal żmien ir-Randan
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia t-3 parti
6.40pm – Karattri – It-3 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji t-3 Parti

Il-Ħamis l-1 t’ April 2021 – Ħamis ix-Xirka

4.10pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji r-4 Parti
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia r-4 parti
6.40pm – Ċelebrazzjoni tal-Aħħar Ikla tal-Mulej – Li tmexxiet mill-E.T. l-Arċisqof Charles. J. Scicluna nhar il-Ħamis 9 t’ April 2020
7.50pm – Karattri – Ir-4 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
8.50pm – Is-Seba’ waqfiet ta’ Ġesù – Mument ta’ Talb u Riflessjoni
9.50pm – Via Crucis – li saret minn Papa Franġisku fid-9 t’April 2020
11.30pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji il-5 Parti

Il-Ġimgħa 2 t’April 2021 – Il-Ġimgħa l-Kbira

8.00am – In manus tuas – Talb Meditat stil Taizé
8.45am – Ħallu t-tfal iż-żgħar jiġu għandi – Film dwar il-ħajja ta’ Ġesù għat-tfal
10.15Am – Passsio Domini Secundum Ioannem – Il-Qari tal-Passjoni skont San Ġwann
10.55am – Urbi et orbe – minn Papa Franġisku li sar nhar fis-27 ta’ Marzu 2021
11.55am – La Sollevazione di Cristo – Kunċert mis-Soc. Fil. Naz. La Valette. Jidderieġi Mro Antonino Oddo
1.40pm –  In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji is-6 Parti
3.00pm – L-Azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej – Li Tmexxiet mill-E.T. l-Arċisqof Charles. J. Scicluna nhar il-Ġimgha 10 t’ April 2020
4.10pm – La Crucifixión de Cristo – Filmati u Marċi Funebri mill-Guatemala
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia l-5 parti
6.50pm – O Croce Nostra Speranza – Filmat tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tas-sena 2019 flimkien ma’ mużika ta’ Mons Marco Frisina
7.35pm – Karattri – Il-5 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
8.30pm – Jesus – Film dwar il-ħajja ta’ Ġesù
10.50pm – Mużika mill-Films

Is-Sibt 3 t’April 2021 – Sibt il-Għid

8.45am – Talb ta’ Filgħodu
9.00am – The Well – Dramm tal-Passjoni
11.20am – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji s-7 Parti
12.40pm – Rex Iudaeorum – Dokumentarju
8.30pm – Il- Vġili tal-Għid – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta

Il-Ħadd 4 t’April 2021 – Ħadd il-Għid

11.00am – Quddiesa tal-Għid – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta
12.00pm – Christus Vincit – Sett ta’ Marċi Valzi
6.00pm – Viva Kristu Rxoxt – Marċi brijjużi mill-Arkivji tas-Soċjetà

%d bloggers like this: