Home » Aħbarijiet (Page 2)

Category Archives: Aħbarijiet

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Quddies b’suffraġju għal ruħ il-membri mejtin

Laqgħa Ġenerali Annwali 2020

Nhar is-Sibt 24 t’Ottubru 2020, saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali fis-sede tas-Soċjetà. Minħabba l-pandemija li għaddej minnha pajjiżna rajna kif jittieħdu il-miżuri kollha għall-prekawzjoni tas-saħħa ta’ kulħadd.

Waqt din il-laqgħa inqara ir-rapport Amministrattiv mis-Segretarju Daniel Mangion u r-Rapport Finanzjarju mill-Kaxxier Glen Attard. Dawn iż-żewġ rapporti intlaqaw tajjeb ħafna minn dawk preżenti u kienu approvati mill-membri kollha preżenti.

Saru wkoll emendi fl-istatut u dawn ġew approvati unanimament.

Barra dan waqt il-laqgħa saret mozzjoni sabiex it-termu preżenti tal-President, is-Sur Jonathan Grima jkun estiż sas-sena 2025. Biex b’hekk ser ikun is-Sur Grima li ser imexxi is-soċjetà lejn l-anniversarju tant prestiġjuż tal-150 sena mit-twaqqif.

Programm ta’ trażmissjonijiet virtwali fl-okkażżjoni tal-146 sena anniversarju mill-Fondazzjoni tas-Società Filamonica Nazionale La Valette

Is-Sibt 17 t’ Ottubru 2020

6.00pm – Inno La Valette
6.05pm – Kburin b’dak li għadda – L-ewwel Parti – Feature qasir ta’ ritratti mill-arkivji tas-soċjetà.
6.10pm – Dak li sawwarna – Qari dwar il-fondazzjoni tas-soċjetà – L-ewwel Parti
6.25pm – Musica Maestro – Programm informattiv u mużikli dwar is-surmast tal-ġurnata – l-Ewwel programm ikun fuq Mro Dominic Darmanin
7.25pm – Serata al Manoel – l-ewwel parti tal-kunċert sinfoniku li kien sar fit-Teatru Manoel mis-Società Filarmonica Nazionale La Valette
8.25pm – Siam De La Valette – Siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà

il-Ħadd 18 t’Ottubru 2020

10.30am – Quddies imxandra live mill-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta, fl-okkażżjoni tal-146 sena anniversarju mill-Fondazzjoni. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Fr Victor Paul Farrugia O.Carm, direttur spiritwali tas-Soċjetà, u jikkonċelebraw il-W.R Arċipriet il-Kan David John Cilia u l-Viċi Arċipriet il-Kan David Torpiano, bis-sehem tal-band Clay.
11.30am – Siam De La Valette – Nofs siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà
6.00pm – Inno La Valette
6.05pm – Kburin b’dak li għadda – it-tieni Parti – Feature qasir ta’ ritratti mill-arkivji tas-soċjetà.
6.10pm – Dak li Sawwarna – Qari dwar il-fondazzjoni tas-soċjetà – it-tieni Parti
6.25pm – Musica Maestro – Programm informattiv u mużikli dwar is-surmast tal-ġurnata – it-tieni Programm ikun fuq Mro Cardenio Botti
7.25pm – Serata al Manoel – it-Tieni parti tal-kunċert sinfoniku li kien sar fit-Teatru Manoel mis-Società Filarmonica Nazionale La Valette
8.25pm – Siam De La Valette – Siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà

It-Tnejn 19 t’Ottubru 2020 – Jum Il-Fondazzjoni

6.00pm – Inno La Valette
6.05pm – Kburin b’dak li għadda – It-Tielet parti – Feature qasir ta’ ritratti mill-arkivji tas-soċjetà.
6.15pm – Musica Maestro – Programm informattiv u mużikli dwar is-surmast tal-ġurnata – it-tielet programm ikun fuq Mro Joseph Sammut
7.15pm – Omaggio A Giuseppe Verdi – Kunċert sinfoniku li kien sar fis-sena 2019 fit-teatru tal-Istitut Kattoliku, il-Floriana, bis-sehem tat-Tenur Kaludi Kaludov, s-Soprana Anna Dytry u l-Coro Bel Canto, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Dominic Darmanin
8.25pm – Siam De La Valette – Siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà

Messaġġ mill-President fl-okkażjoni tal-146 anniversarju mill-fondazzjoni

Għeżież Membri u segwaċi tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette

Nhar it-Tnejn 19 t’Ottubru, is-Soċjetà tagħna tiċċelebra l-146 anniversarju mill-fondazzjoni tagħha. 146 sena minn meta l-ħolma tal-fundatur Paolo Darmanin u sħabu ħadet il-ħajja u fjorixxiet f’dak li nafuha illum. F’ċirkustanzi normali dan l-anniversarju dejjem jiġi ċċelebrat b’avveniment ta’ skala għolja, u kieku kollox kien normali din is-sena wkoll konna ser niċċelebraw dan l-anniversarju b’kunċert kbir ieħor, kif wara kollox jixraq lil din il-ġurnata għażiża. Iżda kif jgħid il-Malti, il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Sfortunatament minħabba l-pandemija tal-Covid-19, b’dieqa iżda b’responsabbiltà, kellna inħassru din l-attività li żgur mhux forsi kienet ser tiġbed mijjiet ta’ nies.

Iżda dan ser iwaqqafna milli niċċelebraw dan l-anniversarju ta’ din is-soċjetà tant għal qalbna? Anqas xejn.

Kif għamilna fi żmien il-Ġimgħa Mqaddtsa, ser nagħmlu programm ta’ trażmissjonijiet virtwali fuq il-paġna tagħna ta’ facebook fejn ser inħarsu lejn il-passat u l-preżent tagħna, lejn dak li jgħaqqadna u lejn dak li aħna tant kburin bih. Ix-Xandiriet ser ikunu diversi u ser jinkludu fihom memorji permezz ta’ ritratti antiki, qari dwar il-fondazzjoni, programmi ta’ marċi, kif ukoll kunċerti sinfoniċi mill-banda tas-Soċjetà. Poster bil-programm ta’ dan kollu ser jitla fuq il-paġna ta’ facebook nhar il-Erbgħa 14 ta’ Ottubru 2020 fl-10.30pm.

Grazzi talli dejjem tkunu hemm ta’ sostenn għalina

Dejjem tagħkom

Jonathan Paul Grima
President
Società Filarmonic Nazionale La Valette

ĊIRKULARI LILL-MEMBRI

Għażiż Membru,

Qiegħed niktiblek din il-ħames ċirkulari biex ngħarrfek dwar il-laqgħa ġenerali annwali għas-sena 2019-2020.

Laqgħa Ġenerali Annwali

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ser issir nhar is-Sibt 24 t’Ottubru 2020 fl-9.45am fis-Sala tas-Sede tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette. Il-preżenza tagħkom hija ferm apprezzata. Waqt din il-laqgħa ser jinqara r-rapport amministrattiv mis-segretarju, kif ukoll ir-rapport finanzjarju mill-kaxxier. Waqt din l-istess laqgħa, ser jiġu mressqa emendi għall-approvazzjoni emendi fl-istatut. Dawn l-emendi jinsabu annessi ma’ din iċ-ċirkulari. 

Sabiex inħarsu s-saħħa ta’ kull wieħed minnha, kif ukoll nobdu d-direttivi maħruġa mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika, nitolbukom sabiex kull min jattendi jilbes maskra jew face visor.

Ħlas tal-Menswalità tal-Membri tas-Soċietà

Matul ix-xhur ta’ Novembru u Diċembru ser issir reviżjoni lil-lista tal-membri tas-società. Tajjeb niġbdu l-attenzjoni li kull min jinsab lura b’aktar minn 3 snin fil-menswalità ser jinqata’ awtomatikamement u jieqaf jirċievi korrispondenza. Għaldaqstant nitolbu lil kull min għadu lura minn xi menswalità, sabiex jirregola ruħu billi jħallas il-menswalitajiet dovuti lill-iskrivan. 

Il-ħinijiet tal-Uffiċċju huma:

It-Tnejn: 4.00pm – 7.00pm

L-Erbgħa: 4.00pm – 7.00pm

Il-Ħamis: 8.00am – 12.00pm

Is-Sibt: 8.00am – 12.00pm

Skola tal-Mużika

Inħeġġu lil kull min jixtieq jibda jitgħallem xi strument mużikali, sabiex jikkuntattja lid-delegat tal-Banda, is-Sur Simon Farrugia jew lill-President, is-Sur Jonathan Grima fuq 79261164. Din l-iskola qed titmexxa minn Mro James Chappell fejn jidħlu strumenti tal-qasba u minn Mro Sean Scicluna fuq strumenti tar-Ramm, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Dominic Darmanin.

Filwaqt li nselli għalik, għoddni

Dejjem tiegħek,
Daniel Mangion
Segretarju Ġenerali

Radju li jxandar mis-Sede tas-Società

Merħba lil Fr Ramon u Fr Twanny

Il-bieraħ fis-sede tas-Soċjetà ilqajna lill-Patri Gwardjan u d-direttur spiritwali l-ġdid tal-Arċikonfraternità tas-Santissimu Kurċifiss Fr. Ramon Farrugia OFM, kif ukoll lil Fr Anthony Chircop, Ministru Provinċjali.

F’din il-laqgħa ta’ merħba, il-kumitat wiegħed il-kooperazzjoni totali tiegħu lejn l-ordni, u ġiet ukoll preżentata donazzjoni sabiex tkopri l-ispejjeż kollha relatati mal-proġett siewi tal-erba pjaneti.Wara saret ukoll bibita fejn sirna nafu ftit aktar lil xulxin.

Awguri Fr Ramon u Fr Twanny

La Sollevazione di Cristo fuq TVM2

Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa fuq il-Facebook tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette

Il-Ħadd 5 t’ April, Ħadd il-Palm  

11.00 am – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tal-Friegħi taż-Żebbuġ u l-Quddies Solenni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

1.00pm – Marċi funebri mill-pinna ta’ Mro Dominic Darmanin

5.00pm – Rużarju meditat

5.30pm – “Jesus” – Film fuq il-ħajja ta’ Ġesù skond San Luqa

7.40pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.10pm – Via Sagra Meditata

8.40pm – Talb stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tnejn 6 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “The Epic Journey To The Holy Land” Dokumentarju dwar l-art Imqaddsa
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista ma Fr Charles Vella restawratur

8.50pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.20pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tlieta 7 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “Flight Of Faith” Dokumentarju dwar il-ħajja ta’ Ġesù
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista mal-Istoriku Patri George Aquilina

8.45pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.15pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

l-Erbgħa 8 t’April – L-Erbgħa tat-Tniebri

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm –  Intervista mar-Reffiegħa tal-Monument għas-sena 2011

Fis-7.15pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia

Fis-7.45pm – Il-Kunċert tat-Tniebri – Żewġ siegħat ta’ Marċi Funebri mill- Arkivji ta’ La Valette

Fid-9.45pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Il-Ħamis 9 t’April – Ħamis ix-Xirka

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà
7.00pm – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies Solenni u Adorazzjoni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

8.30pm – La Sollevazzione di Cristo – Kunċert ta’ Marċi funebri li ġie mtellgħa s-sena li għaddiet taħt id-direzzjoni ta’ Mro Antonino Oddo

10.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku f’Ruma

Il-Ġimgħa 10 t’ April – Il- Ġimgħa l-Kbira

11.30am – Rużarju Meditat

11.55am – Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Fuq stil Gregorjan
12.15pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2018

1.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku flimkien maż-żgħażagħ fi Krakovja

3.10pm – Kant Gregorjan
3.30pm – Live streaming tal-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

5.00pm – Siegħa marċi Funebri mill- Arkivji tas-Soċietà

6.00pm – Ħsieb Minn Fr Victor Paul Farrugia
6.30pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2019

7.25pm – Parti mill-Film Jesus Of Nazareth

9.15pm- Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Is-Sibt 11 t’ April – Sibt il-Għid

6.00pm – Rużarju Meditat

6.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

7.00pm – Intervista ma James Brincat fuq it-Tradizzjoni Lhudija

8.00pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia
8.30pm – Live streaming Vġili solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

Il-Ħadd 12 t’April – Ħadd il-Għid

9.30am – Rużarju Meditat

10.00am – Siegħa ta’ Marċi Valzi

11.00am – Live streaming Quddiesa solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

11.55am – Talba fuq stil Taizé

12.00pm – Siegħa ta’ Marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċietà

‘Omaggio A Giuseppe Verdi’ fuq TVM2

L-Erbgħa 4 ta’ Frar fid-9.30pm TVM se jxandar il-kunċert ‘Omaggio a Giuseppe Verdi’ mis-Società Filarmonica Nazionale La Valette mat-Tenur Kaludi Kaludov u s-Sopran Anna Dytry

%d bloggers like this: