Home » Avviżi (Page 3)

Category Archives: Avviżi

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Is-sehem tal-Banda waqt iż-żjara tal-President ta’ Malta

::::::: ATTENZJONI :::::::

MINĦABBA IS-SITWAZZJONI LI DEJJEM QED TIŻVILUPPA TAL-COVID-19 DIN L-ATTIVITA ĠIET POSPOSTA GĦAL DATA OĠRA AKTAR IL-QUDDIEM. NISKUŻAW RUĦNA TA’ KULL INKONVENJENT.

Nhar il-Ġimgħa s-Soċietà Filarmonica Nazionale La Valette ser tkun qed iddoqq waqt iż-żjara uffiċjali tal-President ta’ Malta, Dr George Vella fil-Belt Valletta.

Għalhekk inħeġġu lill-partitarji tagħha biex jattendu għas-sehem tal-Banda għal ħabta tas-7.00p.m. fi Pjazza San Ġorġ. Wara kif jasal quddiem il-każin ser jiġi ppreżentat bukkett fjuri lis-Sinjura Vella u l-marċ jibqa’ tiegħla sal-Barrakka ta’ Fuq.

Ikla f’Montekristo Estate

Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa fuq il-Facebook tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette

Il-Ħadd 5 t’ April, Ħadd il-Palm  

11.00 am – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tal-Friegħi taż-Żebbuġ u l-Quddies Solenni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

1.00pm – Marċi funebri mill-pinna ta’ Mro Dominic Darmanin

5.00pm – Rużarju meditat

5.30pm – “Jesus” – Film fuq il-ħajja ta’ Ġesù skond San Luqa

7.40pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.10pm – Via Sagra Meditata

8.40pm – Talb stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tnejn 6 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “The Epic Journey To The Holy Land” Dokumentarju dwar l-art Imqaddsa
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista ma Fr Charles Vella restawratur

8.50pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.20pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tlieta 7 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “Flight Of Faith” Dokumentarju dwar il-ħajja ta’ Ġesù
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista mal-Istoriku Patri George Aquilina

8.45pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.15pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

l-Erbgħa 8 t’April – L-Erbgħa tat-Tniebri

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm –  Intervista mar-Reffiegħa tal-Monument għas-sena 2011

Fis-7.15pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia

Fis-7.45pm – Il-Kunċert tat-Tniebri – Żewġ siegħat ta’ Marċi Funebri mill- Arkivji ta’ La Valette

Fid-9.45pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Il-Ħamis 9 t’April – Ħamis ix-Xirka

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà
7.00pm – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies Solenni u Adorazzjoni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

8.30pm – La Sollevazzione di Cristo – Kunċert ta’ Marċi funebri li ġie mtellgħa s-sena li għaddiet taħt id-direzzjoni ta’ Mro Antonino Oddo

10.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku f’Ruma

Il-Ġimgħa 10 t’ April – Il- Ġimgħa l-Kbira

11.30am – Rużarju Meditat

11.55am – Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Fuq stil Gregorjan
12.15pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2018

1.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku flimkien maż-żgħażagħ fi Krakovja

3.10pm – Kant Gregorjan
3.30pm – Live streaming tal-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

5.00pm – Siegħa marċi Funebri mill- Arkivji tas-Soċietà

6.00pm – Ħsieb Minn Fr Victor Paul Farrugia
6.30pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2019

7.25pm – Parti mill-Film Jesus Of Nazareth

9.15pm- Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Is-Sibt 11 t’ April – Sibt il-Għid

6.00pm – Rużarju Meditat

6.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

7.00pm – Intervista ma James Brincat fuq it-Tradizzjoni Lhudija

8.00pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia
8.30pm – Live streaming Vġili solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

Il-Ħadd 12 t’April – Ħadd il-Għid

9.30am – Rużarju Meditat

10.00am – Siegħa ta’ Marċi Valzi

11.00am – Live streaming Quddiesa solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

11.55am – Talba fuq stil Taizé

12.00pm – Siegħa ta’ Marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċietà

Stqarrija uffiċjali fir-rigward tal- Kunċerti Mysterium Fidei u In Cruce Vita

https://www.facebook.com/societalavalette/photos/a.264419670563928/1110797875926099/?type=3&theater

Programm ta’ Attivitajiet għal żmien ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira

14 ta’ Marzu 2020 – Mysterium Fidei

Serata ta’ mużika sagra u letterarja mis-Soc. Fil. Naz La Valette flimkien mar-Rev. Arċipriet u l-Kapitlu tal-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, bis-sehem tal-La Valette Ensemble taħt id-direzzjoni ta’ Maestro James Chappell, bis-sehem tas-Sopran Rosabelle Bianchi u s-Solista Giorgio Fenech u b’riflessjonijiet tas-Sur Hector Bruno. Din is-serata ser issir fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta, fis-7.30pm. Id-dħul huwa b’xejn.

23 ta’ Marzu sal-25 ta’ Marzu 2020Eżerċizzi Spiritwali

Eżerċizzi Spiritwali fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, fis-7.15pm. Il-Predikatur ser ikun id-direttur spiritwali tas-Soċjetà, Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.

30 ta’ Marzu 2020Ikla bejn il-ħbieb

It-Tnejn 30 ta’ Marzu ser issir ikla fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette.

4 ta’ April 2020Marċi Funebri mis-Soċ. Muż. Sant’ Elena ta’ Birkirkara

Is-Soċ. Muż. Sant’ Elena ta’ Birkirkara ser ittella’ programm ta’ marċi funebri fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, mill-11.00 am sas-1.00pm.

4 ta’ April 2020 – In Cruce Vita

Is-Soc. Fil. Naz. La Valette ser ittella’ kunċert ta’ mużika sagra u funebri mill-pinna ta’ Mro. Vincenzo Ciappara, Mro. Ray Sciberras, Mro. Joseph Sammut, Mro. Cardenio Botti u Mro. Dominic Darmanin, bis-sehem ta’ baned lokali flimkien mas-Soc. Fil. Naz. La Valette, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Dominic Darmanin. Mistiedna speċjali f’dan il-kunċert ser ikunu Mro. Ray Sciberras u s-Sopran Rosabelle Bianchi. Dan il-kunċert ser isir fi Pjazza Teatru Rjal, il-Belt Valletta fit-8.00pm. Biljetti jistgħu jinkisbu mis-Sede tas-soċjetà.

6 ta’ April 2020 – Riċeviment fis-Sede tas-Soċjetà

Riċeviment ta’ ringrazzjament lil dawk il-baned li ħadu sehem fil-kunċert ‘In Cruce Vita’. Waqt din is-serata l- Banda Sant’ Antnin ta’ Birkirkara ser tkun qed teżegwixxi numru ta’ marċi funebri. Dawk il-membri li jixtiequ jattendu għal dan ir-riċeviment, jistgħu jiksbu l-biljett mingħand l-iskrivan għall-prezz ta’ €5.

8 ta’ April 2020 – Kunċert tradizzjonali ta’ marċi funebri

Ser isir il-kunċert tradizzjonali ta’ marċi funebri fis-sede tas- Soc. Fil. Naz. La Valette, mill-Banda La Valette taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dominic Darmanin. Dan il-kunċert jibda fit-8.00pm.

Mit-28 ta’ Marzu sal-10 ta’ April – Wirja bit-tema ‘Via Veritas Vita’

Ser issir wirja ta’ arti sagra fis-sede tas- Soc. Fil. Naz. La Valette. Ħinijiet tal-ftuħ mid-9.00am sa 12.00pm u mill-4.00pm sat-8.30pm. Nhar Ħamis ix-Xirka, il-wirja tibqa’ miftuħa sal-10.00pm.

10 ta’ April 2020 – Seba’ visti fl-okkażjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Ser isiru seba’ visti lil Ġesù Sagramentat fil-knejjes tal-Belt. Imexxi dawn il-visti, id-direttur spiritwali Fr Victor Paul Farrugia O. Carm. Dawn il-visti jibdew fl-10.30am mis-sede tas- Soc. Fil. Naz. La Valette.

10 ta’ April 2020 – Marċi funebri mis-Soċ. Fil. San Pietru Banda Birżebbuġa

Il-Banda Birzebbuġa ser iddoqq set ta’ marċi funebri fis-sede tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, mill-11.00am ’il quddiem.

10 ta’ April 2020 – Servizz tal-Banda fil-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt

Kif tradizzjonalment isir, il-Banda tas-Soc. Fil. Na. La Valette ser tkun qed tagħti servizz ta’ marċi funebri bil-pass uniku tagħha quddiem il-Vara l-Kbira, fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li toħroġ mill-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu). Din il-purċissjoni tibda fis-6.00pm.

Fl-okkażjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, il-Banda La Valette ser tkun qed iżżanżan uniformi ġdida.

https://www.facebook.com/societalavalette/photos/a.264419670563928/1104356656570221/?type=3&theater

Promo Omaggio a Giuseppe

Preżentazzjoni ta’ bukkett fjuri lil San Ġużepp

Il-President tas-Società Jonathan Grima ppreżenta bukkett fjuri lill-istatwa ta’ San Ġużepp nhar il-Ħadd li għadda waqt il-purċissjoni fil-ftuħ tas-Sena Ġużeppina.

‘Omaggio A Giuseppe Verdi’ fuq TVM2

Ċelebrazzjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali tal-Arċipriet il-ġdid, il-Kan. David Cilia

Il-Banda tas-Società La Valette ser takkumpanja b’marċi l-korteo li ser iwassal lill-Arċipriet il-Ġdid, tal-Kolleġġjata Insinji ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta, il-Kanonku David Cilia, nhar is-Sibt 18 ta’ Jannar, propju f’Jum il-Pussess tal-istess Arċipriet.

Dan il-korteo jibda mill-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta fil-4.45pm. Inħeġġukom tattendu sabiex nagħtu merħba xierqa lill-Arċipriet il-ġdid.

Ad Multos Annos Arċipriet

Programm ta’ attivitajiet u ċelebrazzjonijiet mis-Soc. Fil. Naz La Valette, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Pawl, fil-Belt Valletta

Il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2020 – Kunċert Ġenerali
8.00pm Kunċert Ġenerali ta’ marċi fis-sede tas-Società.

Is-Sibt l-1 ta’ Frar 2020 – Servizz tal-Banda waqt il-festa tat-tfal
10.00am Marċ mill-Banda tas-Soċjetà La Valette minn quddiem il-Kolleġġjata Insinji u Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu fi Triq San Pawl fost briju tat-tfal preżenti. F’każ ta’ maltemp din l-attività tiġi posposta għat-8 ta’ Frar.

Il-Ħadd 2 ta’ Frar 2020 – Riċeviment tal-Festa u ftuħ tas-sena mużikali
7.00pm Riċeviment tal-festa fis-sede tas-Società. Waqt dan l-avveniment ser ikollna wkoll magħna l-banda tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta.

Il-Ħamis 6 ta’ Frar 2020 – Brass Band
8.30pm Kunċert ta’ Brass Band b‘kollaborazzjoni mal-Għaqda tal-Pawlini fis-sede tas-Società. Din l-attività tinkludi mużika leġġera u briju mill-partitarji u segwaċi tal-Banda tagħna u s-sorpriżi ma jonqsux.

Is-Sibt 8 ta’ Frar 2020 – Marċi Brijużi fis-sede tas-Società u Ikla tal-festa bejn il-Pawlini
11.00am Piccola Banda magħmula minn mużiċisti tal-Banda tagħna fis-sede tas-Società, sabiex tferraħ lil dawk preżenti b’marċi brijjużi. Wara ser tiġi organizzata ikla bejn il-Pawlini fl-istess sede tas-Società

Il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020 (Filgħodu) – Lejlet il-Festa – Banda Mistiedna
11.00am Il-Banda tas-Soċjetà Filarmonika Sliema se tferraħ lil dawk preżenti b’marċi brijjużi fis-sede tas-Società.

Il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020 (Filgħaxija) – Il-Marċ tradizzjonali ta’ Lejlet il-Festa
6.45pm Il-Banda tas-Società, ser tibda marċ minn quddiem is-sede tal-istess Società. Hekk kif il-banda tas-Società tasal fi Triq San Pawl ser tingħaqad magħha l-Banda Beland taż-Żejtun u jitkompla l-marċ sa ħdejn il-Qampiena fi Triq il-Mediterran.

It-Tnejn 10 ta’ Frar 2020 – Jum Il-Festa – Il-Marċ tradizzjonali tas-Siegħa
1.00pm Il-banda tas-Società ser tesegwixxi repertorju ta’ marċi brijużi waqt il-Marċ tradizzjonali u tant mistenni ‘Tas-Siegħa’ fost briju tal-partitarji. Il-marċ jilħaq il-qofol tiegħu għall-ħabta tat-3.00pm hekk kif jasal fil-bidu ta’ Triq San Pawl.

%d bloggers like this: