Home » Articles posted by Daniel Mangion

Author Archives: Daniel Mangion

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Rigal lill-istitut tat-tfal Angela House

Bħala parti mill-festi tal-147 Sena Anniversarju mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, il-President flimkien mal-Kumitat tal-istess soċjetà ddeċieda li jkun hu li jagħti rigal lil min huwa verament fil-bżonn. Għalekk ġie deċiż li nhar is-Sibt 23 t’ Ottubru 2021, issir żjara fl-istitut tat-tfal Angela House fi Gwardamanġa, li jieħdu ħsiebha s-sorijiet tal-Ursolini. Waqt din iż-żjara, li fiha stajna naraw il-ħidma li ta’ kuljum issir b’tant imħabba mill-istess sorijiet, il-President flimkien ma’ membri tal-kumitat, irringrazzjaw lis-sorijiet tal-Ursolini għax-xogħol tagħhom, u ppreżentawlom donazzjoni ta’ diversi prodotti, sabiex jgħinu ftit lil din il-kawża ġusta.

Tali għotja ma setgħet qatt tkun possibli jekk mhux bl-għajnuna ta’ Nectar Ltd, Strand Palace Agencies Ltd, C. Camilleri & Sons Ltd, u Bonnici Press, li minn qalbna nirringrazzjawhom tal-għajnuna kbira tagħhom.

Tqegħid ta’ fjuri u programm ta’ trażmissjonijiet Vitwali

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-147 sena anniversarju mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, il-President u l-membri tal-Kumitat Ċentrali nhar it-Tlieta 19 ta’ Ottubru 2021, qegħdu kuruni tal-fjuri fuq il-monument tal-Gran Mastru La Valette, kif ukoll mal-lapida li tfakkar fejn għex il-fundatur tas-Società.

Barra dan fuq Facebook page tas-Soċietà stajna ngawdu diversi trasmissjonijiet virtwali li min jixtieq jista’ jibqa’ jgawdihom permezz ta’ playlist li ġiet maħluqa fl-istess paġna. Ta’ dan nixtiequ nirringrazzjaw lil Carl Farrugia tad-digitizing tar-ritratti u l-qari tal-provi, lil Radio City 98FM tar-recordings, lill-qarrejja Dennis Caruana u Glen Attard, u lil Daniel Mangion li ħa ħsieb joħloq il-programmi u l-editing.

Tournament tat-table football u quddies fl-okkażjoni tal-147 sena mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz La Valetta

Bħala parti mill-attivitajiet li jimmarkaw il-147 anniversarju mit-twaqqif tas-Soc. Fil. Naz. La Valette, fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, saru żewġ attivitajiet li nistgħu ngħidu li kienu ta’ suċċess kbir.

L-ewwel attività kienet dik tat-Table Football. Din l-attivita saret b’kollaborazzjoani mal-Malta Table Football Sport Association. Għal din l-attività li saret fis-swali tas-sede tas-soċjetà attendew diversi dilettanti ta’ dan l-isport lokali u dan jawgura tajjeb sabiex tali attività tibda tkun fil-kalendarju tas-soċjetà.

It-tieni attività kienet quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla ta’ dawn il-147 sena tas-Soc. Fil. Naz. La Valette. Din il-quddies saret fil-Kolleġġjata Insinji ta’ San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali immexxi minn Mro Andre Paul Huber. Il-Quddies kienet immexija mid-direttur spiritwali tas-Soċjetà Fr Victor Paul Farrugia, u kkonċelebraw miegħu l-Arċipriet tal-Kolleġġjata, il-Kan. Fr David John Cilia u l-Kan. Fr David Torpiano. Fl-aħħar tal-quddies il-President tas-Soċjetà Jonathan Grima ppreżenta donazzjoni lill-Arċipriet tal-Kolleġġjata, għad-diversi xogħolijiet li qed isiru fil-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu.

Lejla Maltija – Is-Sibt 4 ta’ Settembru

Programm ta’ trażmissjonijiet virtwali għall-Ġimgħa Mqaddsa 2021 fuq il-paġna ta’ Facebook tas-Soc. Fil. Naz. La Valette

Il- Ħadd 28 ta’ Marzu 2021 – Ħadd il-Palm

11.00am – Quddiesa solenni ta’ Ħadd il-Palm – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta

It-Tnejn 29 ta’ Marzu 2021

5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia l-1 parti
6.40pm – Karattri – l-1 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji l-1 Parti

It-Tlieta 30 ta’ Marzu 2021

5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia t-2 parti
6.40pm – Karattri – It-2 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji t-2 Parti

L-Erbgħa 31 ta’ Marzu 2021 – L-Erbgħa tat-Tniebri

5.25pm – Il-Mewt tar-Re – Poeżija għal żmien ir-Randan
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia t-3 parti
6.40pm – Karattri – It-3 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
7.45pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji t-3 Parti

Il-Ħamis l-1 t’ April 2021 – Ħamis ix-Xirka

4.10pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji r-4 Parti
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia r-4 parti
6.40pm – Ċelebrazzjoni tal-Aħħar Ikla tal-Mulej – Li tmexxiet mill-E.T. l-Arċisqof Charles. J. Scicluna nhar il-Ħamis 9 t’ April 2020
7.50pm – Karattri – Ir-4 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
8.50pm – Is-Seba’ waqfiet ta’ Ġesù – Mument ta’ Talb u Riflessjoni
9.50pm – Via Crucis – li saret minn Papa Franġisku fid-9 t’April 2020
11.30pm – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji il-5 Parti

Il-Ġimgħa 2 t’April 2021 – Il-Ġimgħa l-Kbira

8.00am – In manus tuas – Talb Meditat stil Taizé
8.45am – Ħallu t-tfal iż-żgħar jiġu għandi – Film dwar il-ħajja ta’ Ġesù għat-tfal
10.15Am – Passsio Domini Secundum Ioannem – Il-Qari tal-Passjoni skont San Ġwann
10.55am – Urbi et orbe – minn Papa Franġisku li sar nhar fis-27 ta’ Marzu 2021
11.55am – La Sollevazione di Cristo – Kunċert mis-Soc. Fil. Naz. La Valette. Jidderieġi Mro Antonino Oddo
1.40pm –  In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji is-6 Parti
3.00pm – L-Azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej – Li Tmexxiet mill-E.T. l-Arċisqof Charles. J. Scicluna nhar il-Ġimgha 10 t’ April 2020
4.10pm – La Crucifixión de Cristo – Filmati u Marċi Funebri mill-Guatemala
5.30pm – Liberanos domine – Sett ta’ Via Sagra, Mużika u Eżerċizzi Spiritwali – Jipprietka Fr Victor Paul Farrugia l-5 parti
6.50pm – O Croce Nostra Speranza – Filmat tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira tas-sena 2019 flimkien ma’ mużika ta’ Mons Marco Frisina
7.35pm – Karattri – Il-5 programm ta’ diskussjoni dwar karattru mill-passjoni
8.30pm – Jesus – Film dwar il-ħajja ta’ Ġesù
10.50pm – Mużika mill-Films

Is-Sibt 3 t’April 2021 – Sibt il-Għid

8.45am – Talb ta’ Filgħodu
9.00am – The Well – Dramm tal-Passjoni
11.20am – In Memoriam – Marċi Funebri mill-Arkivji s-7 Parti
12.40pm – Rex Iudaeorum – Dokumentarju
8.30pm – Il- Vġili tal-Għid – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta

Il-Ħadd 4 t’April 2021 – Ħadd il-Għid

11.00am – Quddiesa tal-Għid – Live Mill-Insinji Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta
12.00pm – Christus Vincit – Sett ta’ Marċi Valzi
6.00pm – Viva Kristu Rxoxt – Marċi brijjużi mill-Arkivji tas-Soċjetà

Awguri – 2021

Kieku jkollna niġbru l-2020 f’kelma waħda l-ewwel kelma li tiġi f’moħħna żgur tkun “xokk”. Xokk li kellna nagħlqu l-każin għal żmien twil. Xokk li kellna nħassru diversi servizzi tal-banda. Xokk li kellna nħassru l-attivitajiet li kellna ppjanati. Xokk li kellna nħassru l-kunċerti grandjużi li sirna rinomati għalihom. Xokk li kellna ma nibqgħux niltaqgħu, u niċċajtaw bejnietna.

Iżda bħala soċjetà fihmna u ħassejna aħna wkoll is-sentiment tagħkom u rajna kif stajna nibqgħu qrib ta’ xulxin. Għalekk saħħaħna l-media soċjali u ppruvajna inżommu dawn il-mezzi aġġornati kemm stajna. B’kollaborazzjoni wkoll ma’ Radio City, qegħdin ukoll inwasslu l-vuċi tagħna ta’ kuljum b’diversi programmi, imtella’ mill-membri tagħna. Imma barra dan, grazzi għall-voluntiera tagħna bqajna naħdmu sabiex insebbħu l-każin, sabiex meta tasal il-ġurnata li fiha nerġgħu nifthu l-bibien tagħna, is-sede tagħna tkun il-post fejn terġa’ mill-ġdid tospitakom fl-aqwa ambjent possibli.

Għaldaqstant ejjew inħarsu lejn l-2020 u ma narawx l-ikrah biss tagħha iżda nagħżlu li niffukaw primarjament fuq il-ħafna tajjeb li offriet u l-ħafna tagħlimiet, u bil-għajnuna t’Alla nittamaw li l-2021 b’ħafna aktar tajjeb u b’ħafna aktar tagħlimiet.

Jalla l-2021 tkun is-sena ta’ tama u apprezzament. Tama f’ġejjieni aħjar mingħajr biża’ u mard, iżda b’apprezzament għal dak li diġà għandna, għal dawk li hemm madwarna u dak li l-ħajja tipprovdielna.

Is-sena t-tajba lil kulħadd

White damask wallpaper with floral patterns

Quddies b’suffraġju għal ruħ il-membri mejtin

Laqgħa Ġenerali Annwali 2020

Nhar is-Sibt 24 t’Ottubru 2020, saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali fis-sede tas-Soċjetà. Minħabba l-pandemija li għaddej minnha pajjiżna rajna kif jittieħdu il-miżuri kollha għall-prekawzjoni tas-saħħa ta’ kulħadd.

Waqt din il-laqgħa inqara ir-rapport Amministrattiv mis-Segretarju Daniel Mangion u r-Rapport Finanzjarju mill-Kaxxier Glen Attard. Dawn iż-żewġ rapporti intlaqaw tajjeb ħafna minn dawk preżenti u kienu approvati mill-membri kollha preżenti.

Saru wkoll emendi fl-istatut u dawn ġew approvati unanimament.

Barra dan waqt il-laqgħa saret mozzjoni sabiex it-termu preżenti tal-President, is-Sur Jonathan Grima jkun estiż sas-sena 2025. Biex b’hekk ser ikun is-Sur Grima li ser imexxi is-soċjetà lejn l-anniversarju tant prestiġjuż tal-150 sena mit-twaqqif.

Programm ta’ trażmissjonijiet virtwali fl-okkażżjoni tal-146 sena anniversarju mill-Fondazzjoni tas-Società Filamonica Nazionale La Valette

Is-Sibt 17 t’ Ottubru 2020

6.00pm – Inno La Valette
6.05pm – Kburin b’dak li għadda – L-ewwel Parti – Feature qasir ta’ ritratti mill-arkivji tas-soċjetà.
6.10pm – Dak li sawwarna – Qari dwar il-fondazzjoni tas-soċjetà – L-ewwel Parti
6.25pm – Musica Maestro – Programm informattiv u mużikli dwar is-surmast tal-ġurnata – l-Ewwel programm ikun fuq Mro Dominic Darmanin
7.25pm – Serata al Manoel – l-ewwel parti tal-kunċert sinfoniku li kien sar fit-Teatru Manoel mis-Società Filarmonica Nazionale La Valette
8.25pm – Siam De La Valette – Siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà

il-Ħadd 18 t’Ottubru 2020

10.30am – Quddies imxandra live mill-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta, fl-okkażżjoni tal-146 sena anniversarju mill-Fondazzjoni. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Fr Victor Paul Farrugia O.Carm, direttur spiritwali tas-Soċjetà, u jikkonċelebraw il-W.R Arċipriet il-Kan David John Cilia u l-Viċi Arċipriet il-Kan David Torpiano, bis-sehem tal-band Clay.
11.30am – Siam De La Valette – Nofs siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà
6.00pm – Inno La Valette
6.05pm – Kburin b’dak li għadda – it-tieni Parti – Feature qasir ta’ ritratti mill-arkivji tas-soċjetà.
6.10pm – Dak li Sawwarna – Qari dwar il-fondazzjoni tas-soċjetà – it-tieni Parti
6.25pm – Musica Maestro – Programm informattiv u mużikli dwar is-surmast tal-ġurnata – it-tieni Programm ikun fuq Mro Cardenio Botti
7.25pm – Serata al Manoel – it-Tieni parti tal-kunċert sinfoniku li kien sar fit-Teatru Manoel mis-Società Filarmonica Nazionale La Valette
8.25pm – Siam De La Valette – Siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà

It-Tnejn 19 t’Ottubru 2020 – Jum Il-Fondazzjoni

6.00pm – Inno La Valette
6.05pm – Kburin b’dak li għadda – It-Tielet parti – Feature qasir ta’ ritratti mill-arkivji tas-soċjetà.
6.15pm – Musica Maestro – Programm informattiv u mużikli dwar is-surmast tal-ġurnata – it-tielet programm ikun fuq Mro Joseph Sammut
7.15pm – Omaggio A Giuseppe Verdi – Kunċert sinfoniku li kien sar fis-sena 2019 fit-teatru tal-Istitut Kattoliku, il-Floriana, bis-sehem tat-Tenur Kaludi Kaludov, s-Soprana Anna Dytry u l-Coro Bel Canto, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Dominic Darmanin
8.25pm – Siam De La Valette – Siegħa marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċjetà

Messaġġ mill-President fl-okkażjoni tal-146 anniversarju mill-fondazzjoni

Għeżież Membri u segwaċi tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette

Nhar it-Tnejn 19 t’Ottubru, is-Soċjetà tagħna tiċċelebra l-146 anniversarju mill-fondazzjoni tagħha. 146 sena minn meta l-ħolma tal-fundatur Paolo Darmanin u sħabu ħadet il-ħajja u fjorixxiet f’dak li nafuha illum. F’ċirkustanzi normali dan l-anniversarju dejjem jiġi ċċelebrat b’avveniment ta’ skala għolja, u kieku kollox kien normali din is-sena wkoll konna ser niċċelebraw dan l-anniversarju b’kunċert kbir ieħor, kif wara kollox jixraq lil din il-ġurnata għażiża. Iżda kif jgħid il-Malti, il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Sfortunatament minħabba l-pandemija tal-Covid-19, b’dieqa iżda b’responsabbiltà, kellna inħassru din l-attività li żgur mhux forsi kienet ser tiġbed mijjiet ta’ nies.

Iżda dan ser iwaqqafna milli niċċelebraw dan l-anniversarju ta’ din is-soċjetà tant għal qalbna? Anqas xejn.

Kif għamilna fi żmien il-Ġimgħa Mqaddtsa, ser nagħmlu programm ta’ trażmissjonijiet virtwali fuq il-paġna tagħna ta’ facebook fejn ser inħarsu lejn il-passat u l-preżent tagħna, lejn dak li jgħaqqadna u lejn dak li aħna tant kburin bih. Ix-Xandiriet ser ikunu diversi u ser jinkludu fihom memorji permezz ta’ ritratti antiki, qari dwar il-fondazzjoni, programmi ta’ marċi, kif ukoll kunċerti sinfoniċi mill-banda tas-Soċjetà. Poster bil-programm ta’ dan kollu ser jitla fuq il-paġna ta’ facebook nhar il-Erbgħa 14 ta’ Ottubru 2020 fl-10.30pm.

Grazzi talli dejjem tkunu hemm ta’ sostenn għalina

Dejjem tagħkom

Jonathan Paul Grima
President
Società Filarmonic Nazionale La Valette

%d bloggers like this: