Home » Articles posted by Carlfarrugia

Author Archives: Carlfarrugia

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Magia di Operette

Dokumentarju dwar ir-rebħa ta’ Como

Dokumentarju dwar ir-rebħa ta’ Como

Dokumentarju dwar ir-rebħa ta’ Como

Posted by Societa Filarmonica Nazionale La Valette – A.D. 1874 on Thursday, August 25, 2022

Il-Bijografija ta’ Mro Cardenio Botti

Il-Bijografija Ta' Mro Cardenio Botti

Il-Bijografija Ta' Mro Cardenio Botti

Posted by Societa Filarmonica Nazionale La Valette – A.D. 1874 on Thursday, August 25, 2022

Imfakkar il-95 sena mir-rebħa ta’ Como

Ritratti mill-marċ brijjuż li sar nhar is-Sibt 27 t’Awwissu fit-toroq tal-Belt Kapitali biex flimkien fakkarna l-kisba tal-banda La Valette f’Como 95 sena ilu. Grazzi lil kull minn għen fl-organizzazzjoni u lil minn attenda għal dan il-marċ, fosthom lill-bandisti, lis-soċi tas-Società, lill-membri tal-Għaqda tal-Pawlini u lill-partitarji tal-inħawi tal-Arċipierku. Flimkien inkomplu naħdmu biex nagħtu l-aqwa ġieħ mistħoqq lis-Società Filarmonica Nazionale La Valette.

Laqgħa Ġenerali Annwali 2020-2021

Nhar is-Sibt 17 ta’ Lulju 2021 saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali fis-Sede tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette. Waqt din il-laqgħa nqara r-rapport ta’ ħidma mis-Segretarju, u r-rapport finanzjarju mill-kaxxier. Diskors ieħor sar mill-Viċi President, fejn elenka d-diversi proġetti li l-kumitat tad-direzzjoni ser ikun qed iħares lejhom u jwettaq fis-snin li ġejjin. Wara s-Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali stqarr li kawża tal-fatt li nominazzjonijiet għall-kumitat kien hemm 11, sal-ħin li għalqu, għalhekk il-kumitat ġie magħqud awtomatikament. Fl-aħħar sar ukoll messaġġ mill-President u rringrazzja lil dawk preżenti.

Programm ta’ trażmissjonijiet virtwali għall-Festa ta’ San Pawl 2021

Imniedi uffiċjalment Radio La Valette

Illum tnieda uffiċjalment Radio La Valette b’attività uffiċjali fis-sede tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette AD 1874 lejliet il-146 sena mit-twaqqif tas-Soċjetà. Dan ir-radio huwa servizz ta’ xandir varjat bis-saħħa ta’ għadd sabiħ ta’ kontributuri u xandara għall-komunità Beltija u għall-ammiraturi tagħha mxerrdin fil-gżejjer Maltin.

Ix-xandiriet qed ikunu trasmessi mill-istudios li saru apposta fis-sede tal-istess Società bil-kolloborazzjoni ma’ Radio City li qed ixandar fuq il-frekwenza 98FM.

L-iskeda hija waħda varjata bi programmi ta’ tagħrif dwar il-Belt Valletta; mużika klassika, minn films, Maltija, Taljana u marċi popolari; persunalitajiet Beltin; programmi għaż-żgħażagħ u sportivi; kif ukoll dwar is-suċċessi tal-Filarmonica La Valette tul il-146 sena tal-istorja brillanti tagħha. Fost il-preżentaturi wieħed isib lil Charles Coleiro, Vince Fabri, Tonio Bonello u Joseph Chetcuti.

Carmel Zammit il-propjetarju ta’ Radio City qal li b’din il-kollaborazzjoni mas-Società La Valette, ir-radju se jkompli jkabbar is-sens ta’ komunita tar-radju.

Il-Viċi President Lino Bartolo tkellem dwar il-ħidma li saret biex jitwettaq dan il-proġett kif ukoll elenka l-lista ta’ programmi tal-iskeda.

Il-President is-Sur Jonathan Grima qal li s-Società qed tħares b’viżjoni lejn il-150 sena mit-twaqqif tas-Societa erba’ snin oħra u dan huwa biss wieħed mill-proġetti għal dan l-anniversarju importanti.

Fl-aħħar tal-konferenza saret preżentazzjoni minn Dr Tonio Portughese tad-DVD tal-Kunċert Omaggio a Giuseppe Verdi li kien ntwera live fuq TVM u li kien sar f’Novembru li għadda mis-Societa lill-President is-Sur Jonathan Grima.

L-għan ta’ “Radio La Valette” huwa li jwassal id-diversi aspetti tal-patrimonju storiku, kulturali u mużikali, flimkien ma’ mumenti rilassanti ta’ divertiment varjat, kif ukoll dwar l-aqwa kisbiet tal-ewwel Soċietà mużikali bi statura nazzjonali tal-Belt Valletta. Huwa xhieda tal-impenn kostanti tad-direzzjoni tas-Soċietà Nazzjonali biex issaħħaħ ir-rilevanza soċjali tagħha billi tuża l-mezz effettiv tax-xandir bir-radio.

Is-sehem tal-Banda waqt iż-żjara tal-President ta’ Malta

::::::: ATTENZJONI :::::::

MINĦABBA IS-SITWAZZJONI LI DEJJEM QED TIŻVILUPPA TAL-COVID-19 DIN L-ATTIVITA ĠIET POSPOSTA GĦAL DATA OĠRA AKTAR IL-QUDDIEM. NISKUŻAW RUĦNA TA’ KULL INKONVENJENT.

Nhar il-Ġimgħa s-Soċietà Filarmonica Nazionale La Valette ser tkun qed iddoqq waqt iż-żjara uffiċjali tal-President ta’ Malta, Dr George Vella fil-Belt Valletta.

Għalhekk inħeġġu lill-partitarji tagħha biex jattendu għas-sehem tal-Banda għal ħabta tas-7.00p.m. fi Pjazza San Ġorġ. Wara kif jasal quddiem il-każin ser jiġi ppreżentat bukkett fjuri lis-Sinjura Vella u l-marċ jibqa’ tiegħla sal-Barrakka ta’ Fuq.

La Sollevazione di Cristo fuq TVM2

Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa fuq il-Facebook tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette

Il-Ħadd 5 t’ April, Ħadd il-Palm  

11.00 am – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tal-Friegħi taż-Żebbuġ u l-Quddies Solenni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

1.00pm – Marċi funebri mill-pinna ta’ Mro Dominic Darmanin

5.00pm – Rużarju meditat

5.30pm – “Jesus” – Film fuq il-ħajja ta’ Ġesù skond San Luqa

7.40pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.10pm – Via Sagra Meditata

8.40pm – Talb stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tnejn 6 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “The Epic Journey To The Holy Land” Dokumentarju dwar l-art Imqaddsa
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista ma Fr Charles Vella restawratur

8.50pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.20pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

It-Tlieta 7 t’ April

6.00pm – Rużarju meditat
6.25pm – “Flight Of Faith” Dokumentarju dwar il-ħajja ta’ Ġesù
7.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

8.00pm –  Intervista mal-Istoriku Patri George Aquilina

8.45pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

9.15pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

l-Erbgħa 8 t’April – L-Erbgħa tat-Tniebri

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm –  Intervista mar-Reffiegħa tal-Monument għas-sena 2011

Fis-7.15pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia

Fis-7.45pm – Il-Kunċert tat-Tniebri – Żewġ siegħat ta’ Marċi Funebri mill- Arkivji ta’ La Valette

Fid-9.45pm – Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Il-Ħamis 9 t’April – Ħamis ix-Xirka

6.00pm – Rużarju meditat

6.25pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà
7.00pm – Live streaming taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies Solenni u Adorazzjoni, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

8.30pm – La Sollevazzione di Cristo – Kunċert ta’ Marċi funebri li ġie mtellgħa s-sena li għaddiet taħt id-direzzjoni ta’ Mro Antonino Oddo

10.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku f’Ruma

Il-Ġimgħa 10 t’ April – Il- Ġimgħa l-Kbira

11.30am – Rużarju Meditat

11.55am – Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu Fuq stil Gregorjan
12.15pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2018

1.15pm – Via Crucis immexxija minn Papa Frangisku flimkien maż-żgħażagħ fi Krakovja

3.10pm – Kant Gregorjan
3.30pm – Live streaming tal-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

5.00pm – Siegħa marċi Funebri mill- Arkivji tas-Soċietà

6.00pm – Ħsieb Minn Fr Victor Paul Farrugia
6.30pm – Il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira Fil- Belt Valletta tas-sena 2019

7.25pm – Parti mill-Film Jesus Of Nazareth

9.15pm- Talba stil Taize għal għeluq il-jum

Is-Sibt 11 t’ April – Sibt il-Għid

6.00pm – Rużarju Meditat

6.30pm – “Nofs siegħa tal-Pass” – Nofs siegħa ta’ Marċi funebri mill-arkivji tas-Soċietà

7.00pm – Intervista ma James Brincat fuq it-Tradizzjoni Lhudija

8.00pm – Ħsieb minn Fr Victor Paul Farrugia
8.30pm – Live streaming Vġili solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

Il-Ħadd 12 t’April – Ħadd il-Għid

9.30am – Rużarju Meditat

10.00am – Siegħa ta’ Marċi Valzi

11.00am – Live streaming Quddiesa solenni tal-Għid, mill-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

11.55am – Talba fuq stil Taizé

12.00pm – Siegħa ta’ Marċi Brijjużi mill-arkivji tas-Soċietà

%d bloggers like this: