Home » Avviżi » Mill-Ġdid fit-toroq tal-Kapitali

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30

Arkivji

Mill-Ġdid fit-toroq tal-Kapitali

Wara l-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, il-virus tal-Covid-19 ħarbat il-pjanijiet kollha u s-servizzi li kellha s-Soċjetà tagħna.

Kien żmien ta’ inċertezza kbira fejn anke fuq ordni tal-istat, kif ukoll b’rispett għall-pubbliku kellna nagħlqu l-bibien tas-Sede tagħna għal żmien twil. Dan ma jfissirx li ma sar xejn. Anzi grazzi għal diversi voluntiera, sar ħafna xogħol ta’ rinnovar u manutenzjoni.

Iżda għall-grazzja t’Alla erġajna bdejna inqumu fuq saqajna u wara li fl-aħħar ta’ Mejju erġajna ftaħna s-Sede għas-soċi, issa kien imiss li l-banda tagħna terġa’ tinżel isemma leħinha fit-toroq tal-kapitali.

Kien mument pjuttost emozzjonanti li wara tant ġimgħat fil-kwiet is-Soċieta La Valette kellha tkun propju hi l-ewwel banda li ddoqq fil-kapitali. L-ewwel servizz kien fil-15 ta’ Lulju u t-tieni servizz kien propju fil-pellegrinaġġ li sar l-għada, fis-16 ta’ Lulju ad unur il-Madonna tal-Karmnu.

Sfortunatament kellu jkun hemm ukoll servizz ieħor propju nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Lulju, imma minħabba li l-covid-19 reġa’ qed jgħolli rasu f’pajjiżna dan kellu jitħassar.

Għalhekk nappellawlkom sabiex tibqgħu tħarsu saħħitkom u saħħet ta’ madwarkom, jekk Alla jrid din il-battalja nerbħuha ma ndumux u mill-ġdid inkunu nistgħu niċċelebraw flimkien.

%d bloggers like this: