Home » Avviżi » Attivitajiet tal-Milied

Arkivji

Attivitajiet tal-Milied

21 ta’ Diċembru 2019 – Finali tal-Kompetizzjoni Presidents Cup tal-Isnooker.

Il-Finali tal-Presidents Cup ser tibda fid-9.00am, u fil-11.00am issir riċeviment li fih ikun hemm il-preżentazzjoni tat-trofew lir-rebbieħ. Biljetti għal dan ir-riċeviment jistgħu jinkisbu mingħand il-markaturi sad-19 ta’ Diċembru. Fil-11.15am fis-sede tas-Soċjetà ser ikollna 6 piece brass band tallegra b’mużika tal-Milied lin-nies preżenti.

22 ta’ Diċembru 2019 – Rigal li Jibqa’

Din is-sena is-Soċjetà ddeċidiet li tagħmel attività diversa mis-soltu. Żmien il-Milied huwa żmien ta’ ferħ, iżda mhux għal kulħadd. Differenti minn tfal oħra, tfal li jgħixu fi stitut isibu żmien il-Milied bħala żmien diffiċli u li possibilment fih iħossu aktar is-solitudni. Għaldaqstant din is-sena ġie deċiż li ser issir żjara f’istitut tat-tfal u waqt li nqattgħu ftit ħin ma’ dawn it-tfal ser jiġu preżentati wkoll xi rigali.

28 ta’ Diċembru 2019 – Brass Band fis-Sede tas-Soċjetaà u Christmas Buffet Dinner fil-MonteKristo Estate

Nhar is-Sibt 28 ta’ Diċembru fl-10.30am fis-sede tas-Soċjetà ser ikollna brass band tallegrana, b’mużika diversa fosthom marċi. Fis-7.30pm imbaghad ser isir Christmas Buffet Dinner b’2 siegħat open bar (jinkludi birra, inbid, soft drinks u ilma) f’MonteKristo Estate għal prezz ta €26. Booking jista’ jsir billi tkellmu lil xi membru tal-kumitat jew billi tkellmu lill-markaturi.

31 ta’ Diċembru 2019 – Nineteen 2 Twenty Celebration

Lejlet is-sena il-ġdida fis-sede tas-soċjetà ser ikollna brass band mill-10.30pm ‘l quddiem u flimkien niċċelebraw il-bidu ta’ sena ġdida flimkien.

4 ta’ Jannar 2020 – Rigal tal-Ħajja

Il-Milied vera li jkun għadda, però qatt mhu tard wisq biex tagħti rigal, speċjalment ir-rigal tal-ħajja. Le dan mhux ser jiswilek flus imma jiswa daqs l-ifjen deheb. Nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar 2019 sejrin nagħtu d-demm bħala soċjetà. Għaldaqstant jekk int tixtieq tikkontribwixxi f’dan ir-rigal tista’ tinkiteb għal din l-attività billi tkellem lil xi membru tal-kumitat jew billi tinkitbu għand il-markaturi.

+356 21221818
lavaletteband1874@gmail.com
297, Republic Street, Valletta, VLT1110
Monday – Friday: 9:00 – 18:30
%d bloggers like this: